Handelsbetingelser 2019-09-19T09:11:48+00:00

Leje- og leveringsbetingelser

Nedenstående Leje- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Nordsjællands Festudlejning. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem Lejer og Nordsjællands Festudlejning.

Levering:

Vi leverer efter aftale de lejede effekter til hoveddøren/gadeplan, dog MAX. afstand 10 meter fra bilen. Op- og nedbæring Kun i flg aftale.
I tilknytning til weekend kan lørdag og søndags levering/afhentning forekomme ved aftale og ekstra omkostninger. 

Ønsker De selv at afhente/aflevere:

Dette kan ske efter aftale og De står selv for af og pålæsning. Ved ordre under 500kr tillæges gebyr.

Betaling: 

Der betales kontant ved levering, eller via bankoverførsel ved afgivelse af tlf nr.
Bemærk! Priserne er eksklusiv kørsel. Husk at tilføje transport fra internetbutikken.

Reklamation:

Eventuelle reklamationer må ske straks efter modtagelsen af varerne, således at vi har mulighed for at rette eventuelle fejl eller mangler. Reklamationer accepteres IKKE efter at det lejede er taget i brug eller festen har været afholdt. Borde, stole og emballage m.m. må ikke udsættes for fugt og regn. og der må ikke benyttes TEGNSTIFTERKLISTERBÅND eller lignende på de leverede effekter

Ansvar:

Efter modtagelse, har lejer det fulde ansvar for de lejede effekter og for bortkommen eller beskadiget effekter opkræves dagspris.

Rengøring af service: 

Servicet skal returneres i afskyllet stand. da vi tager opvasken.

Leje af Multi pavilloner : 

 Lejeperioden udgør 3 dage, såfremt andet ikke er aftalt. 
 Udover dette tidsrum pålægges der ekstra tillæg pr. påbegyndt dag. 

Afbestilling af telte skal ske senest tre uger før den anførte leveringsdato på ordrebekræftelsen.
– Afbestilling mindre end tre uger før leveringsdato faktureres med 25 %.
– Afbestilling mindre end to uger før leveringsdato faktureres med 50 %.
– Afbestilling mindre end én uge før leveringsdato faktureres med 100 %.

Betaling: 

Der betales kontant ved levering, eller via bankoverførelse ved afgivelse af Tlf nr.
Forudbetaling skal ske ca. 1 uge før levering

Levering og opsætning:

Vi leverer Multipavillonerne og opsætning/nedtagning er inkluderet i prisen. Disse kan kun opsættes af Nordsjællands festudlejning

Vi leverer efter aftale telt og gulv i gadeplan, dog MAX. afstand 10 meter fra bilen. trin/trapper og længere bæring efter aftale og merbetaling.
I tilknytning til weekend kan lørdag og søndags levering/afhentning forekomme ved aftale og ekstra omkostninger. 

Der tages forbehold for vejrlig såsom uvejr, kraftig blæst og lignende, der kan forhindre os i at opstille pavillonerne.

Gulve:

Der tages forbehold for store niveauforskelle ved lægning af gulve.
Gulve lægges i det niveauplan der er til stede, og klodses ikke op. 
Pladsen skal være let tilgængelig og ryddet for alle effekter samt dyreekskrementer og lignende. 

Sikkerhed & brandfare: 

Brug af grill, åben ild eller fyrværkeri må ikke forekomme i Multipavillonerne

Lejers ansvar: 

Der må IKKE sættes nogen former for klister eller skilte på Multi–pavillonerne
Det er lejers ansvar, at der sidder sideduge på, når pavillonerne ikke benyttes. 
Lejer har ansvaret for det lejede så længe dette er i dennes besiddelse. 

Erstatning:

Manglende, eller beskadige effekter erstattes af lejer til gældende dagspris.